CÁC GIẢI PHÁP

Giải pháp của chúng tôi

Dịch vụ phù hợp với doanh nghiệp của bạn

eae1a222

OEM / ODM

Nếu bạn ...

1. đang tìm kiếm các nhà sản xuất OEM / ODM trong ngành công nghiệp này.

2. Cần một ai đó mà có thể tạo ra những gì bạn muốn và có một thiết kế tùy chỉnh in đặc tả của bạn.

Sau đó, dịch vụ OEM / ODM của chúng tôi là dành cho bạn!

57dd7dee

Đặt hàng mẫu

Nếu bạn…

1. Muốn mua một trật tự mẫu đầu tiên.

2. Mua một trật tự đầy đủ sau khi xác nhận chất lượng sản phẩm.

Sau đó, dịch vụ theo thứ tự mẫu của chúng tôi là dành cho bạn!

Đặt hàng mẫu  >

af407a17

Tham quan nhà máy

Nếu bạn...

1. Muốn biết thêm thông tin về công ty của chúng tôi.

2. có muốn tới thăm Trung Quốc và quan tâm đến làm việc với chúng tôi.

Sau đó, Nhà máy Dịch vụ du lịch của chúng tôi là dành cho bạn!

Learn More   >